Çevirileri | Açıklama

ÖNER ÜNALAN'IN ÇEVİRİ LİSTESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öner Ünalan'ın olasılıkla 2006 yılında hazırladığı çeviri listesiyle ilgili üç noktaya değinmemiz yerinde olur.  Birincisi, Öner Ünalan'ın hazırladığı çeviri listesinde, Fidel Castro'dan çevirdiği "Dünya Bunalımı"[i] ve Karl Marx, Friedrich Engels'ten çevirdiği "Yazın ve Sanat Üzerine 1"[ii] yer almıyor. Ancak, bu çeviriler için harcadığı emeğin hatırına, onları da listeye eklemeyi uygun gördük.

Konuyla ilgili olarak, Ahmet Say'ın Evrensel Kültür dergisinin Mart 2011 tarihli sayısında yayınlanan "Öner Ünalan'ın Ardından" adlı anma yazısının sonunda yer alan "NOT"a bakınız.[iii]

İkincisi, sunduğumuz listede yer alan kitaplar, Öner Ünalan'ın yayınlanmış bütün çevirileri değildir; kendisinin çevirmen olarak sahiplendiği ve bizim çevirdiğini bildiğimiz kitaplardır. Başka hangi kitapları çevirdiğini henüz saptayabilmiş değiliz.

Üçüncüsü, Öner Ünalan'ın 1960'larda çevirdiği, ancak yayımlamadığı kitap çevirileri de vardır. Bunlar, yayımlanmaları çevrildikleri dönemde anlamlı olabilecek bilimsel/teknik içerikli kitaplardır.

* * *

Öner Ünalan'ın daktilosuyla yazdığı çeviri listesinin örneğini görmek için buraya tıklayınız. (Listede yazan '21 Nisan 2006' tarihi, listenin hazırlanma tarihi değil, büyük oğluna verildiği tarihtir ve oğlu tarafından yazılmıştır.)


i Fidel Castro, "Dünya Bunalımı, Azgelişmiş Ülkelere Ekonomik ve Toplumsal Etkisi", 1. baskı, Onur Yayınları, İstanbul, Mayıs 1987.

ii Karl Marx, Friedrich Engels, "Yazın ve Sanat Üzerine 1", 1. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Kasım 1995.

Öner Ünalan, "Yazın ve Sanat Üzerine"nin ikinci cildini çevirmemiştir. Bkz.: "Yazın ve Sanat Üzerine 2" (çev. Necla Kuglin), 1. baskı, Sol Yayınları, Ankara, Ekim 1997.

iii Ahmet Say, "Öner Ünalan'ın Ardından", Evrensel Kültür (dergi), sayı 231, Mart 2011, s. 3-4. (Yazıyı okumak için buraya tıklayınız.)

Sözkonusu notta şöyle deniyor: "Bu listede, örneğin Fidel Castro'dan çevirdiği Dünya Bunalımı (Fidel Castro, "Dünya Bunalımı", Onur Yayınları, 1987, 240 sayfa.); ayrıca Marx ve Engels'ten çevirdiği Yazın ve Sanat Üzerine 1 (Karl Marx, Friedrich Engels, Yazın ve Sanat Üzerine 1, Sol Yayınları, 1995, 256 s.) yer almıyor. Sanırım, yayıncının (Muzaffer Erdost ve Barışta Erdost) çeviriler üzerinde kendisinden izinsiz yaptığı değişikliklerden ötürü Ünalan, bu iki çeviriyi sahiplenmek istememiş ve bu nedenle listeye eklememiş."

Öner Ünalan, olasılıkla 2006 yılında hazırladığı çeviri listesinde niçin bu iki çevirinin yer almadığı ile ilgili herhangi birşey yazmamış ve söylememiştir; dolayısıyla bu, yalnızca bir "tahmin"dir. Ancak, yerinde bir tahmin olduğunu söylemeliyiz.

İletişim: posta@onerunalan.net | Tasarım: onerunalan.net / 2012-2017 Her hakkı saklıdır.