Ana Sayfa | Haberler Duyurular


Öner Ünalan ve yapıtları, çevirileri, çalışmaları üzerine ayrıntılı bilgi edinmek için ragipgelencik.net adlı internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sitede, Öner Ünalan'ın yazılarından, öykülerinden ve şiirlerinden örnekler de bulacaksınız.

ragipgelencik.net hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayın.
    Öner Ünalan'ı Anıyoruz...
Öner Ünalan'ı (Ragıp Gelencik) özlemle anıyoruz...

27 Ocak 2011 günü yitirdiğimiz Öner Ünalan, çok yönlü bir aydın ve düşünürdü. Öncelikle bir dilci ve çevirmendi. Bir dilci olarak, sorunları nesnelliğiyle değerlendiren bir incelemeci, yapıcı bir eleştirmen ve yol göstericiydi; bir çevirmen olarak, kimi önemli bilimsel yapıtların çevirisine imza atmış titiz bir emekçiydi.

C. Darwin'den "Türlerin Kökeni", "İnsanın Türeyişi" ve "Seksüel Seçme"; A. Einstein, L. Infeld'den "Fiziğin Evrimi"; K. Marx'tan "Matematiksel Elyazmaları"; F. Engels'ten "Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm"; Marx, Engels, Lenin'den "Marksizm, Kadın ve Aile"; V. I. Lenin'den "Karl Marx ve Öğretileri" ve "Din Üstüne" gibi bilimsel yapıtları Türkçe'ye kazandırmıştı.

Öner Ünalan, bilim ve yazın alanlarında da incelemeler ve denemeler yazmıştı. Ülkemizdeki belirli dil-ideoloji ve politika ilişkilerini inceleyen kimi yazılarını derlediği "Dil ve Politika" (1993) ve dille ilgili ve dile de yansıyan sorunları kısa incelemeler ve denemeler biçiminde ele aldığı "Dil Günlüğü" (2012) kitaplarının yanı sıra, "Darwin Ne Yaptı?" (1997) adında bir popüler bilim kitabı da vardır.

Öner Ünalan, kimi yazılarında 'Ragıp Gelencik', kimi çevirilerinde ise 'Ferhat Gelendeş' takma adını kullanmıştı.

    Duyuru: Sosyalizm ve Din'nin yeni baskısı

Öner Ünalan'ın İngilizcesinden çevirdiği, ilk baskısı Mayıs 1988'de Başak Yayınlar'ca, ikinci baskısı Ağustos 1994'te Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nca yapılan "Sosyalizm ve Din" (On Religion, "Din Üstüne") kitabının yeni baskısını Evrensel Basım Yayın yaptı (Eylül 2014).

"Sosyalizm ve Din", V. I. Lenin'in "din" ile dolaylı veya dolaysız ilgili, her birinin kaynağı sonunda bildirilmiş yazılarından oluşuyor. Lenin'in Derlenmiş Yapıtları'ndan (Collected Works) seçilen bu yazılar, "din" konusuna çeşitli açılardan ışık tutuyor. Tümüyle bilimsel bir yaklaşımın ürünleri olan bu yazıların ilgiyle okunacağına inanıyoruz... Kitap 84 sayfa.

    Duyuru: Marksizm, Kadın ve Aile'nin yeni baskısı

Öner Ünalan'ın Almancasından çevirdiği, ilk baskısı Ekim 2000'de, Bilim ve Sosyalizm Yayınları'nca yapılan "Marksizm, Kadın ve Aile" kitabının yeni baskısını Evrensel Basım Yayın yaptı (Mart 2014).

"Marksizm, Kadın ve Aile (Über die Frau die Familie)", Prof. Dr. sc. Joachim Müller'in yönetiminde bir bilim kurulunun, kadın ve aile sorunu üzerine Marksizm-Leninizm klasiklerindeki bütün değinimleri sistemli bir biçimde bir araya getirerek oluşturduğu bir derlemedir.

Öner Ünalan'ın, derlemeyi tanıtmak amacıyla yazdığı ve Yeni Ülke dergisinde (1980) yayınlanan "Klasiklerden Bir Derleme Dolayısıyla" adlı tanıtma yazısını okumak için buraya tıklayınız.

    Duyuru: İnsanın Türeyişi'nin 2. baskısı

Öner Ünalan'ın İngilizce aslından çevirdiği, ilk baskısı Haziran 1973'de, İlhan Erdost yönetimindeki Onur Yayınları'nca yapılan ve 2013'te Evrensel Basım Yayın'ca basılmaya başlanan Charles Darwin'in "İnsanın Türeyişi" kitabının 2. baskısı çıktı (Eylül 2014).

Darwin'in genel okuru ilgilendiren üç kitabından biri olan ve ilk kez 1871'de basılan "İnsanın Türeyişi", organik evrim teorisinin insan soyuna uygulanmasıdır. Darwin kitabında, insanın bedensel ve zihinsel bakımdan öbür hayvanlarla evrimsel ilişkilerini, çağındaki bilgilerin elverdiği ölçüde inceler... Darwin'e göre, bütün canlılar bir veya birden çok ilkbiçimden türemiştir. İnsan öbür canlılarla akrabadır, onlarla aynı kökenden gelmedir. Dolayısıyla, insanın da öbür canlılarla birlikte ele alınması gerekir... Kitap 251 sayfa.

    Duyuru: Türlerin Kökeni'nin 5. baskısı

Öner Ünalan'ın İngilizce aslından (Almanca çevirisi ile karşılaştırarak) 1969'da çevirdiği, ilk baskısı Sol Yayınları'nca Haziran 1970'te yapılan (5. baskı Onur Yayınları, Şubat 1996) ve 2009'da Evrensel Basım Yayın'ca basılmaya başlanan Darwin'in "Türlerin Kökeni" kitabının 5. baskısı çıktı (Haziran 2014).

Kitabın Evrensel Basım Yayın'ca yapılan dört baskısının da (Eylül 2009, Ocak 2011, Haziran 2012, Ekim 2013) kısa sürede tükenmesi, ülkemizde Darwin'e ve organik evrim kuramına karşı artmakta olan ilgiye bağlanabilir, sanırız.

Aydın Çubukçu'nun deneme niteliğindeki önsözünün de yer aldığı kitap 520 sayfa.

    Duyuru: "Darwin Ne Yaptı"nın yeni baskısı
Darwin adı, organik evrim teorisinde silinmez bir damgadır. Bu teori, yeryüzünde yaşayan ve eskiden yaşayıp tükenmiş türlerin nasıl ortaya çıktıklarını aydınlatma çabasının ürünüdür.

Öner Ünalan'ın yazdığı Darwin ve organik evrim kuramı üstüne popüler bir kitap olan "Darwin Ne Yaptı"nın yeni baskısını Evrensel Basım Yayın yaptı (Ekim 2012).

Öner Ünalan'ın özellikle Türkiye koşullarında yetişmiş kişileri göz önünde tutarak yazdığı, ilk baskısı 1997'de Saypa Yayınevi'nce, ikinci baskısı 2004'te Papirüs Yayınları'nca yapılan kitapta, "Yeryüzündeki canlılar nasıl var oldu ya da türler nasıl ortaya çıktı?" sorusundan başlayarak Darwin ve yöntemi tanıtılmakta, çağdaşlarıyla ilişkileri ele alınmakta, yaşambilimin Darwin’le birlikte ve ondan sonraki gelişmesinin neler gösterdiği, kısaca Darwin’in bilim tarihindeki yeri anlatılmaktadır.

Öner Ünalan'ın, Yeni Ülke dergisinin 5. sayısında (1978) yayınlanan ve Darwin'in bilimsel çalışmalarını konu edinen "Darwin Ne Yaptı?" adlı incelemesini okumak için buraya tıklayınız.

    Duyuru: Öner Ünalan'ın "Dil Günlüğü"
Kısa ve öz yazmayı yeğleyen Öner Ünalan (Ragıp Gelencik), dil günlüklerinde, ırasına uygun yazınsal türü bulmuş görünüyor ve bütün içtenliğiyle, kişiliği ve dünya görüşüyle okurun karşısına çıkıyor.

Öner Ünalan, 1973-99 yıllarında yazdığı ve bir bölüğünü çeşitli dergilerde yayımladığı dil günlüklerini 1999 Ekiminde "Dil Günlüğü" adıyla kitaplaştırmış, ancak yayımlayamamıştı... Kitabı, Ocak 2012'de Evrensel Basım Yayın yayınladı.

Öner Ünalan'ın dil günlüklerinde, yalnızca dille ilgili sorunları değil, dille ilişkili ve dile de yansıyan sorunları ve bunların nesnel bir değerlendirmesini; dilsel sorunun çözümlenmesinde niçin hemen her zaman 'dil'—'ideoloji ve politika' ilişkisinin göz önünde tuttulması gerektiğini vb., kimi zaman göndermeler, kimi zaman "şaka yollu takılmalar" eşliğinde okuyacaksınız... Bir bakıma kolay metinler bunlar; çünkü günlük tarzında yazılmışlar. Ve bir bakıma zor metinler; çünkü kısa denemeler ve incelemeler... Ve en önemlisi, düşündüren ve sorduran metinler.

Ahmet Say'ın "İşte Size Bir Kılavuz Kitap" adlı giriş yazısınında yer aldığı kitap 200 sayfa.

    Duyuru: Fiziğin Evrimi'nin yeni baskısı

Öner Ünalan'ın İngilizce aslından çevirdiği, ilk baskısı Nisan 1972'de, İlhan Erdost yönetimindeki Onur Yayınları'nca yapılan, Albert Einstein ve Leopold Infeld'in birlikte yazdıkları "Fiziğin Evrimi" kitabının yeni baskısını Evrensel Basım Yayın yaptı (Ekim 2011).

İlk kez 1938'de basılan ve tam adı "Fiziğin Evrimi, İlk Kavramlardan İlişkinliğe ve Kuantumlara" olan kitapta, modern fiziğin kavramları tanıtılmakta ve başlangıçtan bugüne evrimi (mekanikçi fiziğin doğuşu ve değerden düşmesi, alan, ilişkinlik ve kuantum kuramları) anlatılmaktadır.

1938'de yazılmış olmasına karşın, ele aldığı konular ve öğreticiliği bakımından değerini bugün de koruyan "Fiziğin Evrimi", bütün dünyada, genel okur için yazılmış en popüler fizik kitaplarından biri sayılmaktadır. Leopold Infeld'in 1960'ta yazdığı "Yeni baskıya giriş" yazısının da yer aldığı kitap 248 sayfa.

    Darwin Ne Yaptı? | Ahmet Say
"Bugün, ülkemizin insanları büyük oranda, Darwin'in teorisini ya tanımıyor, ya da ona bilerek sırt çeviriyor."

"Değerli bir yazar, çevirmen olan, ayrıca dilbilime ve yaşambilime uzun yıllar gönülden emek veren Öner Ünalan (1935-2011), benim en sevdiğim ve saydığım dostlarımdandı. Onunla birlikte "Türkiye Yazıları" dergisini kurduk; Cemal Süreya'nın dergiden ayrılmasından sonra, Türkiye Yazıları'nın yaşaması için birlikte çaba gösterdik. ..."

Ahmet Say'ın Evrensel Kültür dergisinin Nisan 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Darwin Ne Yaptı?" adlı tanıtma yazısını okumak için buraya tıklayınız.

İletişim: posta@onerunalan.net | Tasarım: onerunalan.net / 2012-2017 Her hakkı saklıdır.